رمز خود را فراموش کرده اید ؟

این شرکت در تاریخ 1367/07/25 با نام اولیه تولیدی وصادراتی بانک ملت( سهامی خاص) تاسیس و در سال 1379 باتوجه به برخی تغییرات در بانک ملت ، به نام شرکت بهساز مشارکت های ملت تغییر نام یافت و در سال 1382 نوع شخصیت آن از سهامی خاص به سهامی عام تغییر نمود. شرکت بهساز مشارکت¬های ملت درقالب هلدینگ با تحت پوشش داشتن 11 شرکت فعال (سهامدار عمده) در راستای تحقق اهداف عالیه بانک ملت، برنامه های کلان مشروحه ذیل راهدف گذاری نموده است.

همچنین هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت سهامداری و مدیریت شرکتهای ذیل را عهده دار می باشد :

  • تولیدی قندو تصفیه شکر اهواز
  • زیرساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه
  • عامل و صادرات استان خراسان

 

شرکت های تحت پوشش هلدینگ بهساز مشارکت های ملت

• راهبری صنایع بهساز
• توسعه بازاریابی و فروش ماد
• مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح
• خدمات پشتیبانی مهندسی بهسامان ملت
• آزادراه تهران – ساوه

• چاپ بانک ملت
• الماسه ساز
• خانه سازی ایرداک
• کرپ ناز
• بهریس اصفهان

• ساختمانی بانک ملت

اهداف اصلی و اساسی

متناسب نمودن ترکیب اعضاء هیئت مدیره شرکت ها با وظائف آن ها

نظام مند نمودن برنامه و بودجه سالیانه شرکتهای تابعه و کاهش انحرافات بودجه.

نظام­مند نمودن برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت­ها و ارتقاء سطح گزارشات حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

سازماندهی و اصلاح ساختار مالی و اداری شرکت های تابعه، اصلاح و به روز رسانی دستورالعمل­ها و آیین نامه های آنان.

نظارت مستمر بر عملکرد شرکت­های تابعه و برنامه ریزی برای حصول سود مناسب در تراز تلفیقی سالیانه هلدینگ و در نتیجه تأثیر مثبت آن در عملکرد بانک ملت با ایجاد کمیته حسابرسی و امور حسابرسی داخلی.

برنامه ریزی لازم برای کاهش زیان شرکت های تابعه زیان ده (ارث رسیده به بانک ملت و هلدینگ) و در نهایت به سودرسانی آن ها بمنظور واگذاری به متقاضیان احتمالی و همچنین افزایش سود سایر شرکتها.

تاسیس شرکت­های جدید موردنیاز جهت انجام ماموریت­های خاص در امور مورد نیاز بانک، ادغام شرکتهای با فعالیت مشابه و واگذاری شرکتهای مازاد.

تاسیس هلدینگ بهساز مشارکت های ملت
بالا