رمز خود را فراموش کرده اید ؟

همایش مدیران امور مالیهلدینگ بهساز مشارکتهای ملت و شرکتهای تابعه مورخ 2021-05-23

  • 0روز
  • 00ساعت
  • 00دقیقه
  • 00ثانیه
تاریخ عرضه
سالن کنفرانس شرکت بهساز مشارکت های ملت

زمانبندی رویدادها

همایش هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت و شرکتهای تابعه

پیرامون جلسه

جلسه گردهمایی مدیران امور مالی هلدینگ بهساز مشارکت های ملت براساس مفاد دعوتنامه شماره ۸۰۰۰۲۶۲ مورخ ۹۶/۰۵/۲۱، ساعت ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۵ در محل تالار پاسداران بانک ملت و با حضور کارشناسان دفترامور مجامع واداره کل زیر ساخت بانک ملت وهلدینگ تشکیل گردید .پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید ،ضمن عرض خیـــر مقدم از سوی جناب آقای جعفر منش عضو هیأت مدیره ومعاون محترم مالی،اداری واقتصادی هلدینگ،حاضرین نیز نسبت به معرفی خود اقدام وسپس جناب آقای جعفر منش در مورد ثبت به موقع اطلاعات مالی در سامانه یکپارچه اداره کل سرمایه گذاری وامور شرکتها وهم چنین لزوم ثبت ماهانه اطلاعات مالی در این سیستم مطالبی را بیان نمودند.

سپس در خصوص تأثیر ترازنامه بر صورت سود وزیان و تحلیل های مالی به عنوان ابزار مدیران مالی در ارائه اطلاعات دقیق و به موقع از جمله گزارشات روزانه ،هفتگی وماهانه ؛بررسی وضعیت فعلی وپیش بینی آینده شرکت ها و هشدارهای لازم با توجــه به تحلیل های انجام شده به مـدیران جهت تصمیم گیری بمنظور دستیابی به سودآوری در شـرکت ها، تـأمین اطلاعـات مالی بـــرای تصمیم گیری وارزیابی عملکرد مدیریت، مطالبی را بیان نمودند.
بالا