همایش مدیران امور مالی مرداد ۹۶

/ / همایش ها

همایش مدیران امور مالی
هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت و شرکتهای تابعه
مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶

جلسه گردهمایی مدیران امور مالی هلدینگ بهساز مشارکت های ملت براساس مفاد دعوتنامه شماره ۸۰۰۰۲۶۲ مورخ ۹۶/۰۵/۲۱، ساعت ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۲۵/۰۵/۹۶ در محل تالار پاسداران بانک ملت و با حضور کارشناسان دفترامور مجامع واداره کل زیر ساخت بانک ملت وهلدینگ تشکیل گردید.
پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید ،ضمن عرض خیـــر مقدم از سوی جناب آقای جعفر منش عضو هیأت مدیره ومعاون محترم مالی،اداری واقتصادی هلدینگ،حاضرین نیز نسبت به معرفی خود اقدام وسپس جناب آقای جعفر منش در مورد ثبت به موقع اطلاعات مالی در سامانه یکپارچه اداره کل سرمایه گذاری وامور شرکتها وهم چنین لزوم ثبت ماهانه اطلاعات مالی در این سیستم مطالبی را بیان نمودند.
سپس در خصوص تأثیر ترازنامه بر صورت سود وزیان و تحلیل های مالی به عنوان ابزار مدیران مالی در ارائه اطلاعات دقیق و به موقع از جمله گزارشات روزانه ،هفتگی وماهانه ؛بررسی وضعیت فعلی وپیش بینی آینده شرکت ها و هشدارهای لازم با توجــه به تحلیل های انجام شده به مـدیران جهت تصمیم گیری بمنظور دستیابی به سودآوری در شـرکت ها، تـأمین اطلاعـات مالی بـــرای تصمیم گیری وارزیابی عملکرد مدیریت، مطالبی را بیان نمودند.

در ادامه، جناب آقای ذاکر حسینی از اداره کل زیر ساخت ونرم افزار بانک در خصوص سامانه اداره کل سرمایه گذاری وامور شرکت ها توضیحاتی را از جمله امکان وجود برخی اشکالات در این سامانه ولزوم استفاده از این سامانه و مشکلات آن ارائه نمودند .سپس هر یک از شرکت ها مسائل ومشکلات پیش روی درارتباط با استفاده و ورود اطلاعات به سامانه مذکور را مطرح که مقرر گردید فردی به عنوان راهبر وراهنمای سیستم مالی از سوی دفتر امــــور مجامع وسرمایه گذاری برای حل مشکلات وپاسخگویی به سوالات انتخاب ومعرفی گردد.

سپس جناب آقای نجف مشاور محترم مدیر عامل بانک ملت،به دلایل عدم ورود وبروز رسانی اطلاعات توسط شرکت ها در سامانه مذکور از جمله وجود مشکل یا نقطه ضعف در سیستم اشاره ودستور فرمودند که کلیه شرکت ها تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ نسبت به ورود وبه روز نمودن اطلاعات خود در این سامانه اقدام نمایند. در ادامه، به اهمیت ونقش مدیران مالی به عنوان هدایت گران آینده شرکت ها، وضعیت امنیت شغلی در جامعه،اهمیت کارکنان،مشتری وسهامداران در شرکت ها ،به روز بودن کارکنان،بهره وری ،کیفیت وکارائی در شرکت ها از جمله کارایی اطلاعاتی ،کارایی عملیاتی وکارایی تخصیص اشاره نمودند.
در ادامه همایش ،جناب آقای توکل پور سرپرست مالی هلدینگ بهساز مشارکت های ملت در خصوص تهیه وارسال به موقع صورت های مالی ماهانه ،سه ماهه وشش ماهه وهم چنین تهیه وارسال فرم های ۲۵ گانه ورفع مغایرت های فی مابین شرکت های تابعه جهت تهیه صورت های مالی تلفیقی شش ماهه سخنانی را بیان نمودند.
پس از آن بررسی ومقایسه عملکرد واقعی با بودجه سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ شرکت ها شروع وهریک از آنها نسبت به دلایل انحراف مساعد یا نامساعد عملکرد خود نسبت به بودجه پیش بینی شده سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ اقدام نمودند ومقرر گردید شرکت ها در رفع مشکلات موجود تلاش نمایند بطوریکه در پایان شهریور ماه، وضعیت هلدینگ به سمت بهبود حرکت کند.
در ادامه نیز جناب آقای بهداد محمدی مدیر امور حسابرسی داخلی هلدینگ به موضوعات ضروری :ارائه پیش نویس نامه های مدیریت به هلدینگ(جهت بررسی ورفع بند های آن) و پیگیری و رفع نکات نامه مدیریت ، بررسی ورفع اختلاف حساب ها با ادارات بانک طرف مراوده با شرکت اشاره و مقرر شد توسط مدیران امور مالی شرکتها درخصوص کلیه موارد در زمان مقرر اقدام و پیگیری لازم معمول گردد.
در انتهای جلسه جناب آقای یزدان مقدم مدیریت محترم عامل شرکت بهساز مشارکت های ملت ضمن خوش آمد گویی وتشکر ازجناب آقای نجف و مدیران مالی در جمع بندی همایش، در خصوص نقش مؤثر آنها در رعایت ضوابط ومقررات ،تصمیم گیری های تخصصی ، کنترل وکاهش هزینه های غیر ضروری ،ایجاد انضباط مالی در شرکت ها ، پیشگیری از انحراف بودجه، مدیریت نقدینگی شرکت ،دقت نظر در نامه های حسابرس وبررسی تکالیف حسابرس،به روز رسانی اطلاعات مالی ،اعلام ورفع موانع ومشکلات شرکت هادر اولین فرصت وجلوگیری از روزمرگی ودر نهایت اعلام پیشنهادات ونظارت مستمر بر امور جاری شرکت ها توصیه وتأکید نمودند.
جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *