شنبه, 30 می 2020 / نوشته شده در : اخبار
مجامع عمومی عادی سالیانه شرکتهای زیر مجموعه این هلدینگ برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ ، بطور جداگانه در بازه زمانی ۱۰/۰۲/۹۹ الی ۲۷/۰۲/۹۹ برگزار گردید.
شنبه, 30 می 2020 / نوشته شده در : اخبار
مدیرمحترم مالی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت جناب آقای سعید توکل پور اهم فعالیتهای انجام شده در سال ۱۳۹۸ را به شرح زیر اعلام نمودند:
شنبه, 30 می 2020 / نوشته شده در : اخبار
اهمیت منابع انسانی و اهم فعالیتهای این واحد در سال ۱۳۹۸ به نقل از سرکار خانم معلمیان ریاست محترم اداری و پشتیبانی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت
پنج‌شنبه, 09 می 2019 / نوشته شده در : اخبار
با توجه به لزوم برگزاری مجامع شرکتهای تابعه ودر ادامه استخراج صورت های مالی تلفیقی هلدینگ براساس صورت های مالی شرکتهای مذکورو درنهایت ارائه عملکرد هلدینگ به بانک ملت بعنوان سهامدارعمده گزارش می گردد. ضمناً زمانبندی برگزاری مجامع عادی سالیانه شرکتهای تابعه به شرح زیر می باشد: نام شرکت روز تاریخ برگزاری ساعت بهریس اصفهان