سه‌شنبه, 23 ژوئن 2020 / نوشته شده در : اخبار
پروژه احداث و راه اندازی قریب الوقوع تصفیه خانه فاضلاب در مجتمع آموزشی رفاهی یاس (ناتل کنار): حسب اعلام اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نور و الزامات ایجاد شده ،این شرکت ضمن هماهنگی با اداره کل مهندسی ساختمان بانک ملت و برگزاری مناقصه از سوی بانک ، پیمانکار واجد شرایط مربوطه جهت احداث تصفیه خانه
شنبه, 13 ژوئن 2020 / نوشته شده در : اخبار
حسب تصویب نامه شماره ۳۱/۳۷۳۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ هیات مدیره محترم بانک ملت و تصمیمات گرفته شده در صورتجلسه نهم کمیسیون واگذاری دارائیهای مازاد بانک ملت در شرکتهای تابعه مورخ۲۷/۱۱/۹۸ مبنی بر ساماندهی شرکتهای تابعه بانک ملت در راستای اجرایی نمودن مفاد مواد ١۶ و ١٧ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و الزام به خروج
جمعه, 12 ژوئن 2020 / نوشته شده در : اخبار
در راستای سیاست های کلان بانک ملت و عطف به مصوبه شماره ۳۱/۳۷۳۶ مورخ ۲۶/۱۲/۹۸ هیئت مدیره محترم بانک ملت و همچنین جلسه برگزار شده فی مابین هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت و گروه مالی ملت در تاریخ ۲۴/۰۱/۹۹ و عطف به نامه شماره ۱۴۶۰۰۹۶۳ مورخ ۲۴/۰۲/۹۹ جلسه ای با حضور مدیرعامل ، عضو هیئت مدیره
جمعه, 12 ژوئن 2020 / نوشته شده در : اخبار
در راستای پروژه ملی پلتفرم مولد سازی درائیهای جامد در راستای اقتصاد نوآور طرح توکنیزاسیون ۵ واحد از واحدهای پروژه معین مال با نام معین توکن ملت در تاریخ ۲۰/۰۳/۹۹ در هتل اسپیناس پلاس با حضور آقایان لگزایی، رشیدی و بهاری از مدیران ارشد بانک ملت، مدیران عامل هلدینگ¬های بهساز مشارکتهای ملت جناب آقای مهندس
شنبه, 30 می 2020 / نوشته شده در : اخبار
ردیف  نام شرکت  درصد سهام شرکت بهساز مشارکتهای ملت  زمان برگزاری مجامع سال ۹۹ ساعت  روز تاریخ ۱ توسعه بازاریابی و فروش ماد ۹۶ ۱۰ چهارشنبه  ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۲ خانه سازی ایرداک  ۹۹ ۱۰ چهارشنبه  ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۳ مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح ۹۴/۹۹ ۱۰ یک شنبه  ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۴ ریسندگی وبافندگی بهریس اصفهان  ۹۹/۶۱ ۱۴ سه شنبه 
شنبه, 30 می 2020 / نوشته شده در : اخبار
مجامع عمومی عادی سالیانه شرکتهای زیر مجموعه این هلدینگ برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ ، بطور جداگانه در بازه زمانی ۱۰/۰۲/۹۹ الی ۲۷/۰۲/۹۹ برگزار گردید.
شنبه, 30 می 2020 / نوشته شده در : اخبار
مدیرمحترم مالی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت جناب آقای سعید توکل پور اهم فعالیتهای انجام شده در سال ۱۳۹۸ را به شرح زیر اعلام نمودند:
شنبه, 30 می 2020 / نوشته شده در : اخبار
اهمیت منابع انسانی و اهم فعالیتهای این واحد در سال ۱۳۹۸ به نقل از سرکار خانم معلمیان ریاست محترم اداری و پشتیبانی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت
پنج‌شنبه, 09 می 2019 / نوشته شده در : اخبار
با توجه به لزوم برگزاری مجامع شرکتهای تابعه ودر ادامه استخراج صورت های مالی تلفیقی هلدینگ براساس صورت های مالی شرکتهای مذکورو درنهایت ارائه عملکرد هلدینگ به بانک ملت بعنوان سهامدارعمده گزارش می گردد. ضمناً زمانبندی برگزاری مجامع عادی سالیانه شرکتهای تابعه به شرح زیر می باشد: نام شرکت روز تاریخ برگزاری ساعت بهریس اصفهان