پنج شنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ / نوشته شده در : شرکت های تابع
شرکت ریسندگی و بافندگی بهریس اصفهان در سال 1337 و تحت شماره 535 و شناسه ملی 10260107094 در اداره ثبت شرکتهای اصفهان با سرمایه اولیه 609340 ریال به ثبت رسیده است. نظر به اینکه فعالیت شرکت بدلیل عدم صرفه اقتصادی متوقف شده است، لذا شرکت در جهت ادامه حیات، عبارت «سرمایه گذاری و مشارکت در
پنج شنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ / نوشته شده در : شرکت های تابع
شرکت کرپ ناز(سهامی خاص) در تاریخ 02/7/1364 طی شماره  57599 و شناسه ملی 10101026711 با سرمایه اولیه 100 میلیون ریال در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران و در تاریخ 17/7/1390، مرکز اصلی شرکت به کرمانشاه منتقل شده و سپس طی شماره 310 مورخ 10/1/90 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان هرسین از توابع کرمانشاه
پنج شنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ / نوشته شده در : شرکت های تابع
شرکت آزادراه تهران – ساوه در تاریخ 03/05/1369 طی شماره 79668  و شناسه ملی 10101243837 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت شرکت احداث آزادراه تهران – ساوه بطول 5/112 کیلومتر و طرحهای جانبی از طریق تأمین منابع و سپس بهره برداری از آنها به منظور بازیافت سرمایه گذاری و منابع آن
پنج شنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ / نوشته شده در : شرکت های تابع
شرکت مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح با نام هتل جهان در تاریخ 22/12/1371 طی شماره 7343 و شناسه­­ملی 10380231436 در اداره ثبت­شرکتهای مشهد بمنظور اداره هتل جهان تأسیس و سپس با تغییر نام به مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح طی شماره 323805 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است . این شرکت در
پنج شنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ / نوشته شده در : شرکت های تابع
شرکت ساختمانی بانک ملت در تاریخ 02/04/67 طی شماره 70104 و شناسه ملی 10101150400 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است . شرکت در حال حاضر دارای 3 پروژه فعال بشرح زیر می باشد. پروژه تجاری- اداری شهاب (معین) در 18 طبقه در زمینی به مساحت 6556 مترمربع بازیربنای کل 60995 متر مربع،
پنج شنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ / نوشته شده در : شرکت های تابع
شرکت خدمات پشتیبانی مهندسی بهسامان ملت در تاریخ30/11/1384 و تحت شماره 243913 و شناسه ملی 10102845809 با سرمایه اولیه 100 میلیون ریال در اداره ثبت شرکتهای تهران ثبت و در تاریخ 30/1/1385 به بهره برداری رسیده است. فعالیت شرکت شامل ارائه کلیه خدمات فنی، مهندسی، مشاوره ای و بازاریابی مجاز در حوزه تجهیزات سخت افزاری،
پنج شنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ / نوشته شده در : شرکت های تابع
شرکت خانه سازی ایرداک (سهامی خاص) در تاریخ 26/6/1354تحت شماره 644/867 و شناسه ملی 10200056856 با سرمایه اولیه 250 میلیون ریال در اداره ثبت شرکتهای تبریز به ثبت رسیده و از اواخر سال 1355 شروع به بهره برداری نموده است. مساحت زمین کارخانه  حدوداً  72920 متر مربع و سطع زیر بنای آن حدوداً 38750 متر
پنج شنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ / نوشته شده در : شرکت های تابع
شرکت چاپ بانک ملت در تاریخ 27/05/1361 طی شماره 45235 و شناسه ملی 10100905654 با سرمایه اولیه 1 میلیون ریال در اداره ثبت شرکت­ها بمنظور انجام امور چاپ و صحافی تأسیس گردید. شرکت دارای زمینی بمساحت 7200 متر مربع در خیابان بیمه 3 شهرک اکباتان می باشد که در سال 1375 خریداری و تأسیسات مورد
پنج شنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ / نوشته شده در : شرکت های تابع
شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد در تاریخ 29/03/1392 تحت شماره 440773 و شناسه ملی 10320881400 با سرمایه اولیه 31350 میلیون ریال در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تاسیس شرکت  فروش املاک مازاد بانک­ملت و نیز اجرای کلیه پروژه های عمرانی و ساختمانی و خدمات
پنج شنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ / نوشته شده در : شرکت های تابع
شرکت الماسه ساز در سال 1366 موافقت اصولی را برای تاسیس کارخانجات تولید الماسه و هلدر در شهر صنعتی هشتگرد از وزارت صنایع وقت با شماره ثبت 1644 و شناسه ملی 10101132120  با سرمایه اولیه 5 میلیون ریال دریافت و در سال 1375 مورد بهره بردای قرار گرفت. مساحت زمین کارخانه 12000 متر مربع و