پنج شنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ / نوشته شده در : شرکت های تابعه
شرکت چاپ بانک ملت در تاریخ ۲۷/۰۵/۱۳۶۱ طی شماره ۴۵۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ با سرمایه اولیه ۱ میلیون ریال در اداره ثبت شرکت­ها بمنظور انجام امور چاپ و صحافی تأسیس گردید. شرکت دارای زمینی بمساحت ۷۲۰۰ متر مربع در خیابان بیمه ۳ شهرک اکباتان می باشد که در سال ۱۳۷۵ خریداری و تأسیسات مورد
پنج شنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ / نوشته شده در : شرکت های تابعه
شرکت الماسه ساز در سال ۱۳۶۶ موافقت اصولی را برای تاسیس کارخانجات تولید الماسه و هلدر در شهر صنعتی هشتگرد از وزارت صنایع وقت با شماره ثبت ۱۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۲۱۲۰  با سرمایه اولیه ۵ میلیون ریال دریافت و در سال ۱۳۷۵ مورد بهره بردای قرار گرفت. مساحت زمین کارخانه ۱۲۰۰۰ متر مربع و
پنج شنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ / نوشته شده در : شرکت های تابعه
شرکت راهبری صنایع بهساز در تاریخ 7/9/1379 تأسیس و طی شماره 168915 و شناسه ­ملی 10102114185 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است . فعالیت شرکت در زمینه انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطلاعات شامل فعالیت در زمینه تجهیزات رایانه­ای ، الکترونیکی ، مخابراتی و شبکه های رایانه­ای و …