جمعه, 24 می 2019 / نوشته شده در : همایش ها
صورتجلسه گردهمایی مدیران امور مالی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت و شرکتهای تابعه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۷ جلسه گردهمایی مدیران امور مالی هلدینگ بهساز مشارکت های ملت وشرکتهای تابعه با کارشناسان استقرار وراه اندازی پروژه همکاران سیستم بر اساس مفاد اطلاعیه شماره ۲/۳۰ مورخ ۲۲/۰۳/۹۷، ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۲۹/۰۳/۹۷ در محل کنفرانس شرکت بهساز مشارکتهای
جمعه, 24 می 2019 / نوشته شده در : همایش ها
صورتجلسه همایش مدیران امور مالی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت و شرکتهای تابعه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ جلسه گردهمایی مدیران امور مالی هلدینگ بهساز مشارکت های ملت براساس مفاد اطلاعیه شماره ۲/۱۴ مورخ ۰۸/۱۲/۹۶، ساعت ۰۸:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴/۱۲/۹۶ در محل تالار پاسداران بانک ملت تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید،همایش با
جمعه, 24 می 2019 / نوشته شده در : همایش ها
همایش مدیران امور مالی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت و شرکتهای تابعه مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ جلسه گردهمایی مدیران امور مالی هلدینگ بهساز مشارکت های ملت براساس مفاد دعوتنامه شماره ۸۰۰۰۲۶۲ مورخ ۹۶/۰۵/۲۱، ساعت ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۲۵/۰۵/۹۶ در محل تالار پاسداران بانک ملت و با حضور کارشناسان دفترامور مجامع واداره کل زیر ساخت بانک ملت