سامانه کنترل متمرکز دوربین های مداربسته بانک ملت

جهت تکمیل و بهره برداری بهتر از سامانه دوربینهای مداربسته…