رمز خود را فراموش کرده اید ؟

اعضاء هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت

احسن الله رادمهر

مدیرعامل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت

حسین بهاری

رئیس هیئت مدیره

محمد تقی صمدی

عضو موظف هیئت مدیره

حسین یزدان مقدم

عضو موظف هیئت مدیره

سید مهدی مقدسی

عضو موظف هیئت مدیره

حمید نیک بین

عضو هیئت مدیره

مدیران هلدینگ بهساز مشارکت های ملت

اسماعیل صابری

مشاور ارشد مدیرعامل هلدینگ بهساز مشارکت های ملت

تلفن : 88500105    داخلی 233

عبدالحمید خورشیدیان

مدیر طرح وبرنامه و کنترل پروژه

تلفن : 88500105     داخلی 207

پروانه مدیرکیا

مدیر امور شرکتها

تلفن : 88500105 داخلی 222

سامان خورشید

مدیر مالی

تلفن : 88500105    داخلی 240

هوشمند دلفان

مدیر حسابرسی داخلی

تلفن : 88500105    داخلی 240

احمد محمدی

دبیر هیئت مدیره و مسئول برگزاری مجامع

تلفن : 88500105    داخلی 240

لیلا معلمیان

مدیر امور اداری و پشتیبانی

تلفن : 88500105    داخلی 112

مسعو حکیمی

مدیر امور حقوقی و قرارداد ها

تلفن : 88500105    داخلی 219

مهران نادری نسب

مسئول فناوری اطلاعات و روابط عمومی

تلفن : 88500105    داخلی 208

مدیران عامل شرکت های تابعه

مهدی محمودانی

مدیرعامل شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد

حسین اجاقی

مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت

جواد اسدی

مدير عامل و عضو هيات مديره تدبير ملت

غلامرضا آجورلو

مدیرعامل شرکت چاپ بانک ملت

امیرحسین غلامحسینی

مدیر عامل شرکت راهبری صنایع بهساز

علیرضا قدرتی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره طرح و اندیشه بهساز ملت

مهدی قدمی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره واسپاری ملت

یوسف میرزایی

مدیر عامل مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح
بالا