رمز خود را فراموش کرده اید ؟

اعضاء هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت

مسعود رهنما

مدیرعامل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت

حسین بهاری

رئیس هیئت مدیره

مجتبی کحالی

نایب رئیس هیئت مدیره

حسین یزدان مقدم

عضو موظف هیئت مدیره

تلفن : 88500105    داخلی 202

سید مهدی مقدسی

عضو موظف هیئت مدیره

تلفن : 88500105    داخلی 221

مدیران هلدینگ بهساز مشارکت های ملت

اسماعیل صابری

مشاور ارشد مدیرعامل هلدینگ بهساز مشارکت های ملت

تلفن : 88500105    داخلی 233

عبدالحمید خورشیدیان

مدیر طرح وبرنامه و کنترل پروژه

تلفن : 88500105     داخلی 207

پروانه مدیرکیا

مدیر امور شرکتها

تلفن : 88500105    داخلی 222

سعید توکل پور

مدیر مالی

تلفن : 88500105    داخلی 240

هوشمند دلفان

مدیر حسابرسی داخلی

تلفن : 88500105    داخلی 208

احمد محمدی

دبیر هیئت مدیره و مسئول برگزاری مجامع

تلفن : 88500105    داخلی 112

لیلا معلمیان

مدیر امور اداری وپشتیبانی

تلفن : 88500105    داخلی 219

مسعود حکیمی

مسئول امور حقوقی و قراردادها

تلفن : 88500105    داخلی 110

مدیران عامل شرکت های تابعه

نورالدین پارساپور

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره واسپاری بانک ملت

غلامرضا آجورلو

مدیرعامل شرکت چاپ بانک ملت

مهدی محمودانی

مدیرعامل شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد

یوسف میرزایی

مدیر عامل شرکت مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح

حسین اجاقی

مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت

امیرحسین غلامحسینی

مدیر عامل شرکت راهبری صنایع بهساز

غلامرضا کیا شمشکی

مدیر عامل صرافی ملت

محمد حسین سبزواری

مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت

جواد اسدی

مدير عامل و عضو هيات مديره شركت تدبير ملت
بالا