رمز خود را فراموش کرده اید ؟

اعضاء هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت

مسعود رهنما

مدیرعامل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت

حسین بهاری

رئیس هیئت مدیره

مجتبی کحالی

نایب رئیس هیئت مدیره

مسعود نصر اصفهاني

عضو غير موظف هيئت مديره

حسین یزدان مقدم

عضو موظف هیئت مدیره

سید مهدی مقدسی

عضو موظف هیئت مدیره

مدیران هلدینگ بهساز مشارکت های ملت

اسماعیل صابری

مشاور ارشد مدیرعامل هلدینگ بهساز مشارکت های ملت

تلفن : 88500105    داخلی 233

عبدالحمید خورشیدیان

مدیر طرح وبرنامه و کنترل پروژه

تلفن : 88500105     داخلی 207

پروانه مدیرکیا

مدیر امور شرکتها

تلفن : 88500105    داخلی 222

سعید توکل پور

مدیر مالی

تلفن : 88500105    داخلی 240

هوشمند دلفان

مدیر حسابرسی داخلی

تلفن : 88500105    داخلی 208

احمد محمدی

دبیر هیئت مدیره و مسئول برگزاری مجامع

تلفن : 88500105    داخلی 112

لیلا معلمیان

مدیر امور اداری وپشتیبانی

تلفن : 88500105    داخلی 219

مسعود حکیمی

مدیر امور حقوقی و قراردادها

تلفن : 88500105    داخلی 110

مدیران عامل شرکت های تابعه

غلامرضا کیا شمشکی

مدیر عامل صرافی ملت

مهدی محمودانی

مدیرعامل شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد

حسین اجاقی

مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت

جواد اسدی

مدير عامل و عضو هيات مديره شركت تدبير ملت

غلامرضا آجورلو

مدیرعامل شرکت چاپ بانک ملت

امیرحسین غلامحسینی

مدیر عامل شرکت راهبری صنایع بهساز

محمد حسین سبزواری

مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت

نورالدین پارساپور

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره واسپاری بانک ملت

یوسف میرزایی

مدیر عامل شرکت مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح
بالا