برگزاری مجامع شرکتهای تابعه هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت

/ / اخبار

با توجه به لزوم برگزاری مجامع شرکتهای تابعه ودر ادامه استخراج صورت های مالی تلفیقی هلدینگ براساس صورت های مالی شرکتهای مذکورو درنهایت ارائه عملکرد هلدینگ به بانک ملت بعنوان سهامدارعمده گزارش می گردد.

ضمناً زمانبندی برگزاری مجامع عادی سالیانه شرکتهای تابعه به شرح زیر می باشد:

نام شرکت روز تاریخ برگزاری ساعت
بهریس اصفهان سه شنبه ۱۰/۰۲/۹۸ ۱۰
توسعه بازاریابی و فروش ماد شنبه ۱۴/۰۲/۹۸ ۸
خانه سازی ایرداک یک شنبه ۱۵/۰۲/۹۸ ۱۰
خدمات پشتیبانی مهندسی بهسامان ملت دو شنبه ۱۶/۰۲/۹۸ ۱۶
ساختمانی بانک ملت سه شنبه ۱۷/۰۲/۹۸ ۸
جهان بهساز مفرح شنبه ۲۱/۰۲/۹۸ ۸
چاپ بانک ملت یک شنبه ۲۲/۰۲/۹۸ ۱۶
الماسه ساز چهارشنبه ۲۵/۰۲/۹۸ ۱۰
راهبری صنایع بهساز   چهارشنبه ۲۵/۰۲/۹۸ ۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *