حضور مدیران عامل شرکتهای راهبری صنایع بهساز و توسعه بازاریابی و فروش ماد در هلدینگ

/ / اخبار

جلسه ای باحضور مدیران عامل شرکت های راهبری صنایع بهساز و توسعه بازاریابی و فروش ماد به اتفاق معاونین آن شرکتها در دفتر مدیر عامل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت با حضور هیات مدیره هلدینگ برگزار و پس از ارائه گزارش از وضعیت و مشکلات شرکتهای مذکور پیرامون موضوعات مختلف شرکتهای یاد شده به منظور هماهنگی بیشتر و بهتر و با هدف تکمیل زنجیره ارزش فعالیت ها و اطلاع فرآیندها با ارائه خدمات بهتر در راستای اجرائی ماموریت محوله از سوی بانک ملت و هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت و انجام وظایف قانونی بر اساس برنامه تدوین شده با هماهنگی فی مابین متناسب با رسالت تعریف شده مقرر گردید جلساتی بصورت مستمر تداوم یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *