رمز خود را فراموش کرده اید ؟

سرمایه

سرمایه شرکت عبارت است از ۱۴۵۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماماً پرداخت شده است.
تعداد سهام بانک ملت : ۱،۴۴۹،۶۵۲،۰۰۰ و درصد مالکیت بانک ملت : ۹۹/۹۷۶ میباشد.

نمودار عملکرد سال جاری

بالا