شرکت ساختمانی بانک ملت

/ / شرکت های تابعه

شرکت ساختمانی بانک ملت در تاریخ ۰۲/۰۴/۶۷ طی شماره ۷۰۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است . شرکت در حال حاضر دارای ۳ پروژه فعال بشرح زیر می باشد. پروژه تجاری- اداری شهاب (معین) در ۱۸ طبقه در زمینی به مساحت ۶۵۵۶ مترمربع بازیربنای کل ۶۰۹۹۵ متر مربع، پروژه تجاری-اداری لتمال کن (مادر) در ۳۲ طبقه ، در زمینی بمساحت ۱۴۰۰۰ مترمربع با زیربنای کل ۱۲۱۵۰۵ مترمربع و پروژه مسکونی دریان نو در ۳ بلوک ۱۲ طبقه ای در زمینی بمساحت ۶۹۷۰ مترمربع با زیر بنای کل ۲۷۳۴۸ متر مربع.

موضوع شرکت
خدمات مدیریت مهندسی مشاوره ای و اجرائی طرحها و پروژه های ساختمانی و صنعتی. خرید زمین و پروژه های نیمه تمام با رعایت مقررات موضوعه و طراحی و اجرای کلیه عملیات ساختمانی به منظور تولید و عرضه واحدهای مسکونی تجاری اداری و غیره و اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی. سرمایه گذاری و یا مشارکت به هر طریق ممکن در راستای موضوع فعالیت شرکت اعم از ایجاد کارخانه های تولیدی و صنعتی در راستای تامین مصالح نوین ساختمانی. مدیریت و اجرا شامل مطالعه طراحی نظارت و اجرا شهرکهای مسکوتی یا صنعتی بصورت انبوه سازی با استفاده از فن آوری نوین ساختمانی به روشهای صنعتی یا نیمه صنعتی. برگزاری و یا شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی به هر شکل ممکن به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی و اجرائی در داخل و یا خارج از کشور. بررسی و ارائه طرحهای نوین در زمینه استفاده بهینه از سیستمها و ابزارآلات و تجهیزات جدید در راستای موضوع شرکت. تاسیس واحدها و شرکتهای تولیدی و خدماتی مرتبط با موضوع شرکت و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخی و خارجی و اعطای نمایندگی. مبادرت به کلیه عملیات یا مبادلات و معاملات فنی مالی و تجاری و واردات و صادرات مجاز در ارتباط با موضوع شرکت. خرید سهام یا مشارکت در سایر شرکتها.

 

حسین اجاقی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

 

سرمایه شرکت به مبلغ ۱۳۰,۴۰۰ میلیون ریال منقسم به ۰۰۰/۰۴۰/۱۳سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت شده است.

بهساز مشارکتهای ملت

بانک ملت

چاپ بانک ملت

کارگزاری بانک ملت

بهسازان ملت

خدمات پشتیبانی مهندسی بهسامان ملت

توسعه بازاریابی و فروش ماد

راهبری صنایع بهساز

کل سهام

تعداد سهام

تعداد سهام

تعداد سهام

تعداد سهام

تعداد سهام

تعداد سهام

تعداد سهام

تعداد سهام

تعداد سهام

۱۱٫۷۳۹٫۴۷۳

۱,۲۹۹,۹۸۸

۳۶

۳۲

۳۲

۳۶

۴۰۰

۴

۱۳٫۰۴۰٫۰۰۰

درصد مالکیت: ۰۲۶۹۳/۹۰

درصد مالکیت: ۹۶۹/۹

درصد مالکیت: ۰۰۰۲۸/۰

درصد مالکیت: ۰۰۰۲۴/.

درصد مالکیت: ۰۰۰۲۴/۰

درصد مالکیت: ۰۰۰۲۸/.

درصد مالکیت: ۰۰۳/۰

درصد مالکیت: ۰۰۰۰۳/۰

۱۰۰%

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *