معاینات ادواری طب کار پرسنل ستاد هلدینگ انجام شد

/ / اخبار

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، به منظور اطمینان از وضعیت سلامت جسمی و همچنین جهت پایش سلامت شغلی کارکنان ستاد هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، معاینات ادواری طب کار سال ۹۹ انجام شد.

همان طور که می دانیم رسالت اصلی، مدیریت منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه ، فرایند مربوط به منابع انسانی از جذب و بکارگیری ، توانمندسازی ، نگهداشت تا خروج از خدمت کارکنان می باشد.به عبارت دیگر هر نوع فرایند که در ارتباط با منابع انسانی باشد و از آن جمله موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست با فرایند این مدیریت در ارتباط است.

در این راستا مدیریت هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، به منظور حداقل رساندن میزان شیوع و شدت حوادث و بیماری های شغلی به واسطه ایجاد تطابق منطقی بین توانایی های روحی و فیزیکی شاغل و نیازهای حرفه ای موردنظر، آزمایشات دوره ای طب کار را بر اساس ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی همه ساله برای کلیه پرسنل انجام می دهد.

مهمترین اهداف معاینات دوره ای:

  • تشخیص زود هنگام بیماری و عوارض ناشی از کار

  • درمان به هنگام و جلوگیری از بیماری های شغلی

  • بررسی اثرات عوامل محیطی کار بر روی شاغلین

  • ارزشیابی روش های پیشگیری و ایمنی

  •   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *