رمز خود را فراموش کرده اید ؟

هفتمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در سال 1400

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: هفتمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ 24\05\1400با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار گردید.

ششمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در سال 1400

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: ششمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ 23\04\1400با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار گردید.

مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ بهساز مشارکت های ملت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار گردید.

اولین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در سال 1400

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: اولین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ 31\01\1400با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار گردید.

جلسه مدیر عامل و هیئت مدیره بانک ملت

جلسه مدیر عامل و هیئت مدیره بانک ملت با دو هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت و هلدینگ فن آوران هوشمند بهسازان فردا در راستای اجرای طرح پلتفرم ملی مولدسازی داراییهای جامد در راستای اقتصاد نوآور محور با هدف ارتقای سطح همکاریها برگزار گردید.

هجدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: هجدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ 13\12\99 با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار گردید.

هفدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: هفدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ 13\11\99 با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار گردید.

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، شانزدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ ٩٩/١٠/١٧با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار شد.

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، پانزدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ ٩٩/٠٩/١٩با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار شد.

چهاردهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، چهاردهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ ٩٩/٠٨/٢١با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار شد.

سيزدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، سيزدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ ٩٩/٠٧/١٦ با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار شد.

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، دوازدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ ٩٩/٠٦/١٩ با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار شد.

جلسه مدیر عامل

تعدادی از اعضای هیئت مدیره و گروه کارشناسان هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت با مدیران شرکت چاپ بانک ملت در خصوص برنامه های آتی این شرکت در مورخ 99/05/17

جلسه کارگروه تحویل و تحولات شرکتهای زیرمجموعه

جلسه کارگروه تحویل و تحولات شرکتهای زیرمجموعه دو هلدینگ گروه مالی و بهساز مشارکتهای ملت

جلسه فوق العاده هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت

در خصوص برنامه های شرکت ساختمانی بانک ملت در مورخ 99/05/16

جلسه بررسی مبانی حقوقی و اجرایی پروژه معین توکن ملت

توکنیزاسیون املاک در کشور با حضور معاونین و مدیران ارشد بانک ملت ومدیرعامل و مدیران هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در محل بانک ملت

جلسه هم اندیشی مدیران حسابرسی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت و شرکتهای الحاقی

جلسه بررسی و تحلیل بودجه ریزی مبتنی بربرنامه عملیاتی شرکت راهبری صنایع بهساز در تاریخ 99/04/02

رفع مشکلات شرکتها

جلسه ای باحضور مدیران عامل شرکت های راهبری صنایع بهساز و توسعه بازاریابی و فروش ماد به اتفاق معاونین آن شرکتها

جلسه بررسی و تحلیل بودجه ریزی مبتنی بربرنامه عملیاتی

جلسه بررسی و تحلیل بودجه ریزی مبتنی بربرنامه عملیاتی شرکت راهبری صنایع بهساز در تاریخ 99/04/02

رونمایی از طرح معین توکن ملت

رونمایی از طرح معین توکن ملت در تاریخ 99/03/20 در هتل اسپیناس پالاس با حضور آقایان لگزایی، رشیدی و بهاری از مدیران ارشد بانک ملت، مدیران عامل هلدینگ های بهساز مشارکتهای ملت جناب آقای مهندس مسعود رهنما وهلدینگ فنآوران هوشمند بهسازان فردا جناب آقای حکیم جوادی، مدیرعامل شرکت ققنوس جناب آقای فاطمی و جمعی از مدیران ارشد بانکهای ملی، پارسیان و...

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت(هلدینگ بانکی و غیرIT)

جلسه بازگشایی پاکات مزایده شرکت الماسه ساز

جلسه بازگشایی پاکات مزایده شرکت الماسه ساز در محل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت با حضور مدیرعامل هلدینگ جناب آقای مسعود رهنما٬ اعضای موظف هیئت مدیره٬ اعضای کمیته مناقصات و مزایده های هلدینگ٬نماینده حراست و نمایندگان شرکت کنندگان در مزایده در تاریخ ۹۹/۳/۱۰ برگزار گردید

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت

جلسه هیئت مدیره محترم هلدینگ

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت(هلدینگ بانکی و غیرIT)

جلسه مشترک هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت

با شرکت سپرده گذاران مرکزی با موضوع مولدسازی دارایی های جامد و ارزش گذاری املاک ودارائیهای مازاد بانک

جلسه مدیران ارشد هلدینگ

جلسه مدیران ارشد هلدینگ و مدیران عامل شرکتهای تابعه با مدیریت محترم عامل بانک ملت

بالا