یکشنبه, 05 تیر 1401 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: جلسه مشترک هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت و شهرداری کلانشهر کرمانشاه برگزار شد. این جلسه با حضور جناب آقای دکتر اجاقی مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت بنمایندگی از هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، جناب آقای نوروزی شهردار کلان شهر کرمانشاه، سرپرست بانک ملت استان کرمانشاه و مدیران ارشد شهرداری
سه شنبه, 24 خرداد 1401 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، با حضور مهندس مسعود رهنما مدیرعامل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت و دکتر صمدی نایب رئیس هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت جلسه آنالیز و تحلیل نماد “ولملت” برگزار شد. این جلسه در راستای تحلیل نماد “ولملت“ و چگونگی روند قیمتی این سهام بعد از افزایش سرمایه شرکت
پنجشنبه, 12 خرداد 1401 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت صرافی ملت برگزار ، و جناب آقای محمد دادو بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره این شرکت معرفی شدند. این جلسه که با حضور مهندس مسعود رهنما مدیر عامل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، جناب آقای دکتر صمدی نایب رئیس هیئت مدیره هلدینگ
یکشنبه, 18 اردیبهشت 1401 / نوشته شده در : اخبار
مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ بهساز مشارکت های ملت، روز یک شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت(سهامی عام)، از ساعت ۱۰ صبح روز یک شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در دفتر مرکزی این هلدینگ برگزار شد. استماع گزارش
یکشنبه, 18 اردیبهشت 1401 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۴۰۰ شرکت آزاد راه تهران – ساوه در ساعت ۱۴ روز یک شنبه مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برگزار شد. این جلسه با حضور جناب آقای صابری ، مدیران داخلی و کارشناسان این هلدینگ ، کارشناسان اداره کل امورشرکتها و مجامع بانک
دوشنبه, 05 اردیبهشت 1401 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۴۰۰ شرکت صرافی ملت در ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برگزار شد. این جلسه با حضور جناب آقای دکتر صمدی نایب رئیس هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت ، جناب آقای دکتر اسکندری مدیرعامل شرکت آتیه خواهان ،
دوشنبه, 05 اردیبهشت 1401 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت مراسم معارفه عضو جدید هیئت مدیره شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد برگزار ، و جناب آقای میثم دامیده بعنوان عضو هیئت مدیره این شرکت معرفی شدند. این جلسه که با حضور مهندس مسعود رهنما مدیر عامل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، جناب آقایان نیک بین رئیس دفتر
چهارشنبه, 31 فروردین 1401 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۴۰۰ شرکت چاپ بانک ملت در ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ برگزار شد. این جلسه با حضور جناب آقای صمدی نایب رئیس هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، اعضای هیئت مدیره و مدیران داخلی و کارشناسان این هلدینگ
سه شنبه, 30 فروردین 1401 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۴۰۰ شرکت مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح در ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ برگزار شد. این جلسه با حضور جناب آقای علی اکبر صابریان مدیر امور اداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی بانک ملت ، مهندس
سه شنبه, 30 فروردین 1401 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۴۰۰ شرکت راهبری صنایع بهساز در ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ برگزار شد. این جلسه با حضور جناب آقای امیر اسمعیلی اوزنبلاغ ریاست اداره کل تدارکات بانک ملت ، مهندس رهنما مدیرعامل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، اعضای