دوشنبه, 05 اردیبهشت 1401 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۴۰۰ شرکت صرافی ملت در ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برگزار شد. این جلسه با حضور جناب آقای دکتر صمدی نایب رئیس هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت ، جناب آقای دکتر اسکندری مدیرعامل شرکت آتیه خواهان ،
دوشنبه, 05 اردیبهشت 1401 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت مراسم معارفه عضو جدید هیئت مدیره شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد برگزار ، و جناب آقای میثم دامیده بعنوان عضو هیئت مدیره این شرکت معرفی شدند. این جلسه که با حضور مهندس مسعود رهنما مدیر عامل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، جناب آقایان نیک بین رئیس دفتر
چهارشنبه, 31 فروردین 1401 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۴۰۰ شرکت چاپ بانک ملت در ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ برگزار شد. این جلسه با حضور جناب آقای صمدی نایب رئیس هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، اعضای هیئت مدیره و مدیران داخلی و کارشناسان این هلدینگ
سه شنبه, 30 فروردین 1401 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۴۰۰ شرکت مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح در ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ برگزار شد. این جلسه با حضور جناب آقای علی اکبر صابریان مدیر امور اداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی بانک ملت ، مهندس
سه شنبه, 30 فروردین 1401 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۴۰۰ شرکت راهبری صنایع بهساز در ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ برگزار شد. این جلسه با حضور جناب آقای امیر اسمعیلی اوزنبلاغ ریاست اداره کل تدارکات بانک ملت ، مهندس رهنما مدیرعامل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، اعضای
دوشنبه, 29 فروردین 1401 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۴۰۰ شرکت ساختمانی بانک ملت در ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۱ برگزار شد. این جلسه با حضور جناب آقای سیدنقی شمسی مدیر امور مالی بانک ملت ، مهندس رهنما مدیرعامل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، اعضای هیئت مدیره و
دوشنبه, 29 فروردین 1401 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۴۰۰ شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد در ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۱ برگزار شد. این جلسه با حضور جناب آقای محمود رشیدی معاون مدیرعامل در امور پشتیبانی بانک ملت ، مهندس رهنما مدیرعامل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت،
شنبه, 27 فروردین 1401 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۴۰۰ شرکت ریسندگی و بافندگی بهریس اصفهان در ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ برگزار شد. این جلسه با حضور مهندس رهنما مدیرعامل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، اعضای هیئت مدیره و مدیران داخلی و کارشناسان این هلدینگ ، کارشناسان
شنبه, 27 فروردین 1401 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۴۰۰ شرکت خانه سازی ایرداک در ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ برگزار شد. این جلسه با حضور جناب آقای یزدان مقدم عضو هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، مدیران داخلی و کارشناسان این هلدینگ ، کارشناسان اداره کل
چهارشنبه, 17 فروردین 1401 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۴۰۰ شرکت شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت در ساعت ۱۰ روز  چهار شنبه مورخ ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ برگزار شد. این جلسه با حضور جناب آقای مجید ابراهیمی معاون مدیرعامل ناظر بر ناحیه یک بانک ملت ، مهندس رهنما مدیرعامل هلدینگ