شنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آزاد راه تهران-ساوه در روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار شد. در این جلسه استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰،استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی
سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح در روز  سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه برگزار شد. در این جلسه استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰،استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و
چهارشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ریسندگی و بافندگی بهریس اصفهان در روز  چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این جلسه استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰،استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بررسی و تصویب ترازنامه و
یکشنبه, ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت :اولین جلسه کمیته مالی هلدینگ در مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ با حضور اعضاء موظف هیئت مدیره و اعضاء کمیته مالی در دفتر مرکزی این هلدینگ برگزار شد . این جلسه با محوریت سیاست تقسیم سود در مجامع سالیانه سال ۱۳۹۹ شرکت های تابعه و همچنین آثار مالی مربوط به
چهارشنبه, ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد در روز  چهار‌شنبه ۸ اردیبهشت ماه برگزار شد. در این جلسه استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰،استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان
دوشنبه, ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: جلسه سنجش عملکرد سند بودجه ریزی مبتنی بر برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۹ ستاد هلدینگ برگزار شد. این جلسه با حضور  جناب آقای مهندس رهنما مدیرعامل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، مدیران ارشد و میانی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ  ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ در دفتر مرکزی این هلدینگ برگزار گردید.
دوشنبه, ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت با توجه به دعوتنامه شماره ۱۶۹۸۷۱۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹دومین جلسه کمیته عالی راهبری و سیاست گذاری هلدینگ ، روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰در محل سالن جلسات این هلدینگ تشکیل و پس از طرح موارد در دستور کار، بطور ویژه بحث و تبادل نظر در بین اعضای کمیته جهت تعیین
یکشنبه, ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت در روز  یک شنبه ۲۹ فروردین ماه برگزار شد. در این جلسه استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰،استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و
یکشنبه, ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تدبیرملت در روز  یک شنبه ۲۲فروردین ماه برگزار شد. در این جلسه استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰،استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 
دوشنبه, ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت با توجه به دعوتنامه شماره ۱۶۸۸۶۹۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ اولین جلسه کمیته عالی راهبری و سیاست گذاری هلدینگ ، روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶در محل سالن جلسات شرکت تشکیل و پس از طرح موارد در دستور کار، بطور ویژه بحث و تبادل نظر در بین اعضای کمیته جهت تعیین