یکشنبه, ۰۷ دی ۱۳۹۹ / نوشته شده در : اخبار
  هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت با سر لوحه قرار دادن شعار شرکتی پویا با تکیه بر قانون مداری ، خرد ورزی و مشارکت عمومی،  همواره نیروی انسانی خود را بعنوان شریک استراتژیک و مهمترین منبع کسب مزیت رقابتی در نظر داشته است و در همین راستا طی چندین جلسه متوالی با کارشناسان وزارت کار و
سه شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۹ / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، مهندس مسعود رهنما مدیر عامل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در این جلسه که با حضور مدیران ارشد بانک ملت برگزار شد توضیحاتی در مورد فرایند و نحوه واگذاری ارائه نمودند در ادامه این ویدئو کنفرانس  همچنین گزارشی در مورد آخرین اقدامات انجام شده توسط گروه مالی ملت
سه شنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۹ / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت با توجه به دعوتنامه شماره ۱۵۶۳۴۶۳۳ مورخ ۹۹/۰۷/۲۰پنجمین جلسه کمیته عالی راهبری و سیاست گذاری هلدینگ ، روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۲۱در محل سالن جلسات شرکت تشکیل و پس از طرح موارد در دستور کار، بطور ویژه بحث و تبادل نظر در بین اعضای کمیته جهت تعیین تکلیف
دوشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۹ / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت جلسه کمیته مالی  این هلدینگ در تاریخ  ۱۳۹۹/۰۷/۲۱با حضور اعضای موظف هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت و اعضا کمیته مالی با محوریت پیگیری اجرای مصوبات جلسه قبل کمیته در خصوص بررسی چالش ها و ریسک های شرکت چاپ بانک ملت برگزار گردید.. در این جلسه در
دوشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۹ / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت با توجه به دعوتنامه شماره ۱۵۵۴۸۸۵ مورخ ۹۹/۷/۱۳چهارمین جلسه کمیته عالی راهبری و سیاست گذاری هلدینگ ، روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۱۴در محل سالن جلسات شرکت تشکیل و پس از طرح موارد در دستور کار، بطور ویژه بحث و تبادل نظر در بین اعضای کمیته جهت تعیین تکلیف
سه شنبه, ۰۸ مهر ۱۳۹۹ / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت با توجه به دعوت و هماهنگی قبلی سومین جلسه کمیته عالی راهبری و سیاست گذاری هلدینگ ، روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۷/۰۸ در دفتر مدیرعامل برگزار گردید و پس از طرح موارد در دستور کار، بطور ویژه بحث و تبادل نظر در بین اعضای کمیته جهت تعیین
دوشنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۹ / نوشته شده در : اخبار
دومین نشست کمیته عالی راهبری و سیاست گذاری هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت برگزار شد به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت با توجه به دعوتنامه شماره ۱۵۵۳۳۸۸۸ مورخ ۹۹/۰۷/۰۵دومین جلسه کمیته عالی راهبری و سیاست گذاری هلدینگ ، روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۰۷در محل سالن جلسات شرکت تشکیل و پس از طرح موارد در دستور
شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت اولین نشست کمیته عالی راهبری و سیاست گذاری در محل دفتر مرکزی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت برگزار گردید. این جلسه که با حضور مهندس مسعود رهنما مدیر عامل بهمراه آقایان یزدان مقدم، فراهانی و  مقدسی اعضای موظف هیات مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت و همچنین جناب آقای
سه شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت مهندس مسعود رهنما مدیر عامل بهمراه تیم کارشناسی آقایان محمدی،حکیمی و زرگران بنمایندگی از هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت جهت پیگیری روند واگذاری شرکت قند و تصفیه شکر اهواز در برنامه ای یک روزه به  استان خوزستان و شهرستان اهواز سفر کردند. مهندس رهنما در ساعات اولیه حضور
سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ / نوشته شده در : اخبار
جلسه مدیر عامل و هیئت مدیره بانک ملت با دو هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت و هلدینگ فن آوران هوشمند بهسازان فردا در راستای اجرای  طرح پلتفرم ملی مولدسازی داراییهای جامد در راستای اقتصاد نوآور محور با هدف ارتقای سطح همکاریها برگزار گردید.  به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، این جلسه با حضور دکتر