جمعه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ / نوشته شده در : اخبار
در راستای سیاست های کلان بانک ملت و عطف به مصوبه شماره ۳۱/۳۷۳۶ مورخ ۲۶/۱۲/۹۸ هیئت مدیره محترم بانک ملت و همچنین جلسه برگزار شده فی مابین هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت و گروه مالی ملت در تاریخ ۲۴/۰۱/۹۹ و عطف به نامه شماره ۱۴۶۰۰۹۶۳ مورخ ۲۴/۰۲/۹۹ جلسه ای با حضور مدیرعامل ، عضو هیئت مدیره
جمعه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ / نوشته شده در : اخبار
در راستای پروژه ملی پلتفرم مولد سازی درائیهای جامد در راستای اقتصاد نوآور طرح توکنیزاسیون ۵ واحد از واحدهای پروژه معین مال با نام معین توکن ملت در تاریخ ۲۰/۰۳/۹۹ در هتل اسپیناس پلاس با حضور آقایان لگزایی، رشیدی و بهاری از مدیران ارشد بانک ملت، مدیران عامل هلدینگ¬های بهساز مشارکتهای ملت جناب آقای مهندس
شنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ / نوشته شده در : اخبار
ردیف  نام شرکت  درصد سهام شرکت بهساز مشارکتهای ملت  زمان برگزاری مجامع سال ۹۹ ساعت  روز تاریخ ۱ توسعه بازاریابی و فروش ماد ۹۶ ۱۰ چهارشنبه  ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۲ خانه سازی ایرداک  ۹۹ ۱۰ چهارشنبه  ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۳ مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح ۹۴/۹۹ ۱۰ یک شنبه  ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۴ ریسندگی وبافندگی بهریس اصفهان  ۹۹/۶۱ ۱۴ سه شنبه 
شنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ / نوشته شده در : اخبار
مجامع عمومی عادی سالیانه شرکتهای زیر مجموعه این هلدینگ برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ ، بطور جداگانه در بازه زمانی ۱۰/۰۲/۹۹ الی ۲۷/۰۲/۹۹ برگزار گردید.
شنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ / نوشته شده در : اخبار
مدیرمحترم مالی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت جناب آقای سعید توکل پور اهم فعالیتهای انجام شده در سال ۱۳۹۸ را به شرح زیر اعلام نمودند:
شنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ / نوشته شده در : اخبار
اهمیت منابع انسانی و اهم فعالیتهای این واحد در سال ۱۳۹۸ به نقل از سرکار خانم معلمیان ریاست محترم اداری و پشتیبانی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت
پنجشنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ / نوشته شده در : اخبار
با توجه به لزوم برگزاری مجامع شرکتهای تابعه ودر ادامه استخراج صورت های مالی تلفیقی هلدینگ براساس صورت های مالی شرکتهای مذکورو درنهایت ارائه عملکرد هلدینگ به بانک ملت بعنوان سهامدارعمده گزارش می گردد. ضمناً زمانبندی برگزاری مجامع عادی سالیانه شرکتهای تابعه به شرح زیر می باشد: نام شرکت روز تاریخ برگزاری ساعت بهریس اصفهان