دوشنبه, ۰۸ دی ۱۳۹۹ / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت مراسم معارفه عضو جدید هیئت مدیره شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد برگذار، و جناب آقای مرتضی دستجانی فراهانی بعنوان عضو هیئت مدیره این شرکت معرفی شد. این جلسه با حضور مهندس مسعود رهنما مدیر عامل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، جناب آقای حسین بهاری ریاست هیئت مدیره
دوشنبه, ۰۸ دی ۱۳۹۹ / نوشته شده در : اخبار
جلسه کمیته مالی هلدینگ با حضور جناب آقای یزدان مقدم عضو  هیئت مدیره و اعضاء کمیته مذکور با محوریت تحلیل صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ برگزار گردید. در این جلسه وضعیت نقدینگی هلدینگ و گزارش مطالبات سود سهام منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت . همچنین در پایان این جلسه در
یکشنبه, ۰۷ دی ۱۳۹۹ / نوشته شده در : اخبار
در راستای  اجرای مفاد مواد ۱۶ و ۱۷  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و اصلاح نظام بانکی کشور، شرکت تولیدی قند و تصفیه شکر اهواز با مدیریت هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت (نماینده سهامداران عمده) بانک ملت و بانک ملی به بخش خصوصی واگذار گردید. با عنایت به نامگذاری سال ۱۳۹۹ به سال جهش تولید
یکشنبه, ۰۷ دی ۱۳۹۹ / نوشته شده در : اخبار
در راستای اجرای تصوینامه شماره ۳۷۷۸/۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ هیئت مدیره بانک ملت مبنی بر ساماندهی شرکتهای تابعه ، مدیریت سهام شرکت صرافی بانک ملت و بانک قرض الحسنه مهر ایران به هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت منتقل گردید.
یکشنبه, ۰۷ دی ۱۳۹۹ / نوشته شده در : اخبار
  هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت با سر لوحه قرار دادن شعار شرکتی پویا با تکیه بر قانون مداری ، خرد ورزی و مشارکت عمومی،  همواره نیروی انسانی خود را بعنوان شریک استراتژیک و مهمترین منبع کسب مزیت رقابتی در نظر داشته است و در همین راستا طی چندین جلسه متوالی با کارشناسان وزارت کار و
سه شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۹ / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، مهندس مسعود رهنما مدیر عامل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در این جلسه که با حضور مدیران ارشد بانک ملت برگزار شد توضیحاتی در مورد فرایند و نحوه واگذاری ارائه نمودند در ادامه این ویدئو کنفرانس  همچنین گزارشی در مورد آخرین اقدامات انجام شده توسط گروه مالی ملت
سه شنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۹ / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت با توجه به دعوتنامه شماره ۱۵۶۳۴۶۳۳ مورخ ۹۹/۰۷/۲۰پنجمین جلسه کمیته عالی راهبری و سیاست گذاری هلدینگ ، روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۲۱در محل سالن جلسات شرکت تشکیل و پس از طرح موارد در دستور کار، بطور ویژه بحث و تبادل نظر در بین اعضای کمیته جهت تعیین تکلیف
دوشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۹ / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت جلسه کمیته مالی  این هلدینگ در تاریخ  ۱۳۹۹/۰۷/۲۱با حضور اعضای موظف هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت و اعضا کمیته مالی با محوریت پیگیری اجرای مصوبات جلسه قبل کمیته در خصوص بررسی چالش ها و ریسک های شرکت چاپ بانک ملت برگزار گردید.. در این جلسه در
دوشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۹ / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت با توجه به دعوتنامه شماره ۱۵۵۴۸۸۵ مورخ ۹۹/۷/۱۳چهارمین جلسه کمیته عالی راهبری و سیاست گذاری هلدینگ ، روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۱۴در محل سالن جلسات شرکت تشکیل و پس از طرح موارد در دستور کار، بطور ویژه بحث و تبادل نظر در بین اعضای کمیته جهت تعیین تکلیف
سه شنبه, ۰۸ مهر ۱۳۹۹ / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت با توجه به دعوت و هماهنگی قبلی سومین جلسه کمیته عالی راهبری و سیاست گذاری هلدینگ ، روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۷/۰۸ در دفتر مدیرعامل برگزار گردید و پس از طرح موارد در دستور کار، بطور ویژه بحث و تبادل نظر در بین اعضای کمیته جهت تعیین