دوشنبه, 19 مهر 1400 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: جلسه سنجش عملکرد سند بودجه مبتنی بر برنامه عملیاتی دوره منتهی به ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰  شرکت واسپاری ملت در محل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت برگزار گردید. این جلسه در راستای بررسی میزان پییشرفت بودجه مبتنی بر برنامه عملیاتی شرکت واسپاری ملت با حضور مدیران داخلی هلدینگ
دوشنبه, 19 مهر 1400 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: جلسه سنجش عملکرد سند بودجه مبتنی بر برنامه عملیاتی دوره منتهی به ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰  شرکت راهبری صنایع بهساز با هدف حمایت ، هدایت و نظارت بر شرکتهای تابعه در محل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت برگزار گردید. این جلسه در راستای بررسی میزان پیشرفت بودجه مبتنی
یکشنبه, 18 مهر 1400 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: در راستای طرح تحول هلدینگ و تقویت نظام راهبری شرکتهای تابعه، جلسه سنجش عملکرد سند بودجه مبتنی بر برنامه عملیاتی دوره منتهی به ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰  شرکت چاپ بانک ملت در محل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت برگزار گردید. این جلسه در تاریخ ۱۸مهرماه ۱۴۰۰ و در
یکشنبه, 18 مهر 1400 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: جلسه سنجش عملکرد سند بودجه مبتنی بر برنامه عملیاتی دوره منتهی به ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰  شرکت توسعه و بازاریابی و فروش ماد در محل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت برگزار گردید. این جلسه که در راستای بررسی میزان پیشرفت بودجه مبتنی بر برنامه عملیاتی شرکت توسعه بازاریابی
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: جلسه تشریح روند افزایش سرمایه شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد در محل دفتر مرکزی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت برگزار شد .   این جلسه با حضور عضو موظف هیئت مدیره بهمراه مدیران داخلی هلدینگ و با حضور مدیرعامل ، عضو هیئت مدیره و مدیران داخلی شرکت
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: جلسه تشریح روند اجرایی چرخه بودجه مبتنی بر برنامه عملیاتی در دفتر معاونت امور شرکتها و سرمایه گذاری بانک ملت برگزار گردید. هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در راستای طرح تحول هلدینگ و تقویت نظام راهبری شرکتهای تابعه با هدف حمایت، هدایت و نظارت بر شرکتهای تابعه پروژه
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت با توجه به دعوتنامه شماره ۱۸۰۹۵۷۹۲ مورخ ۱۰/۰۷/۱۴۰۰ هشتمین جلسه کمیته عالی راهبری و سیاست گذاری هلدینگ ، روز شنبه مورخ ۱۰/۰۷/۱۴۰۰ در محل سالن جلسات این هلدینگ با حضور کلیه اعضای این کمیته تشکیل و پس از طرح موارد در دستور کار، بطور ویژه بحث و
یکشنبه, 04 مهر 1400 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت مهندس رهنما مدیر عامل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت بهمراه اعضای هیئت مدیره این هلدینگ با مدیر عامل و قائم مقام  شرکت رامک خودرو دیدار کرد. این جلسه که در خصوص تعیین تکلیف مطالبات شرکت واسپاری ملت از شرکتهای تابعه این هلدینگ برگزار شد، بطور ویژه بحث و
یکشنبه, 21 شهریور 1400 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت با توجه به دعوتنامه شماره ۱۷۹۴۵۵۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰هفتمین جلسه کمیته عالی راهبری و سیاست گذاری هلدینگ ، روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱در محل سالن جلسات این هلدینگ با حضور کلیه اعضای این کمیته تشکیل و پس از طرح موارد در دستور کار، بطور ویژه بحث و تبادل
سه شنبه, 09 شهریور 1400 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکت های ملت: جلسه بررسی ارزیابی عملکرد شرکت تدبیر ملت برمبنای دستورالعمل جامع پاداش مبتنی بر برنامه عملیاتی برگزار شد . این جلسه با حضور اعضاء کمیته عالی راهبری و سیاست گذاری ، اعضای کمیته بودجه مبتنی بر برنامه عملیاتی هلدینگ، مدیرعامل و معاونین شرکت تدبیر ملت در روز