دوشنبه, ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ / نوشته شده در : دسته بندی نشده
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت چاپ بانک ملت ، دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه برگزار شد. بنابراین گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت چاپ بانک ملت از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه بصورت ویدئو کنفرانس در بستر شبکه داخلی با حضور همه سهام
یکشنبه, ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ / نوشته شده در : دسته بندی نشده
پنجشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ / نوشته شده در : دسته بندی نشده
پنجشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ / نوشته شده در : دسته بندی نشده
پنجشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ / نوشته شده در : دسته بندی نشده
یکشنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ / نوشته شده در : دسته بندی نشده
دوشنبه, ۰۶ مرداد ۱۳۹۹ / نوشته شده در : دسته بندی نشده
دوشنبه, ۰۶ مرداد ۱۳۹۹ / نوشته شده در : دسته بندی نشده
سوابق فردی، علمی و اجرایی مهندس مسعـود رهنمـا سابقه کار مدیریتی : ۲۷ سال مسئولیت کنونی: مدیرعامل هلدینگ بانکی و غیرIT بانک ملت(بهساز مشارکتهای ملت) سوابق اجرائی دولتی: معاون وزیر راه و ترابری مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور معاون وزیر در ساخت و توسعه آزادراه های کشور شهردار شهریار